Jiskra M
Všichni jsme jiskry božího světla ukryté ve hmotě.